تکنولوژی ما

Posted Leave a comment

در این روش جریان ضعیف الکتریکی که به هیچ عنوان اثر نامطلوب در بدن نمی گذاررد از بدن می گذرانند و مقاومت الکتریکی بدن را اندازه می گیرند.همانطور که می دانید مایعات در بدن هادی الکتریسیته هستند و از طرفی چربی و استخوان هادی الکتریسیته نیستند. بدین ترتیب با اندازه گیری مقاومت الکتریکی بدن می […]

علت تفاوت سرعت کاهش وزن در افراد با تغذیه و برنامه ورشی یکسان چیه؟

Posted 2 Comments

علتش اینه که متابولیسم (نرخ سوخت و ساز) توی افراد مختلف متفاوته و هر متابولیسمی تغذیه خاص و ورزش خاص خودش رو می طلبه. ممکنه یکی با 2ساعت تمرین در روز به وزن دلخواهش برسه و دیگری با نیم ساعت. با استفاده از بادی آنالایزر میتونید متابولیسم بدنتون رو بسنجید و هرکس به صورت شخصی […]