از درون بدن خود چه می دانید؟

چه پارامترهایی را می سنجیم

آب بدن

آب کل بدن، آب درون سلولی و برون سلولی.

استخوان

وزن استخوان بندی بدن.

عضله

وزن عضله کل بدن، مقدار عضله در دست ها، پاها و تنه ، نسبت چربی به عضله در هر عضو

چربی

درصد چربی بدن، چربی احشایی، چربی ذخیره شده در درست ها، پا ها و تنه

محصولات ما

انواع محصولات و خدمات

تایپ بدنی شما کدام است؟

.

مزایا

چه مزایای نسبت به روش های جایگزین داریم؟

اثرات جانبی (غیر تهاجمی و بدون تابش اشعه)
0%
دقت سنجش
98%
سنجش ترکیبات بدن در کمتر از 30 ثانیه
هزینه بسیار پایین نسبت به سایر روش ها
پخش ویدیو

10
مشتریان دستگاه های ما

0
میزان رضایت مشترین

10
مشتریان خدامت ما

تیم ما

افرادی که ما رو در ساختن دنیایی بهتر همراهی کردن

نظرات مشتریان

مربی باشگاه
باشگاه

مقالات

بیشتر بدانید

View All Posts